3 Loại Vi Sinh Vật Trong Xử Lý Nước Thải Phổ Biến

Trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, có ba loại vi sinh vật được áp dụng nhiều là: Vi sinh vật hiếu khí, vi sinh vật kỵ khí và vi sinh vật tùy nghi. Chúng có đặc điểm gì? Và được áp dụng như thế nào vào quy trình xử lý nước thải?

Vi sinh vật hiếu khí

Vi sinh vật hiếu khí trong hệ thống xử lý nước thải là các chủng vi sinh vật có đặc điểm:

  • Sinh trưởng và phát triển ở những môi trường dồi dào oxy (DO > 2 mg/l).
  • Thường được tìm thấy ở bể hiếu khí (hay còn được gọi là bể Aerotank).

Một số chủng vi sinh vật hiếu khí nổi bật thường được áp dụng trong hệ thống xử lý nước thải là: Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Clostridium butyricum, Rhodopseudomonas palustris…

Vi sinh vật kỵ khí

Là những chủng vi sinh vật kỵ với môi trường có oxy, cụ thể:

  • Vi sinh vật kỵ khí chỉ tồn tại và phát triển được trong môi trường không có oxy (DO = 0 mg/l).
  • Chúng thường được tìm thấy trong bể kỵ khí (UASB hoặc bể Biogas).

Một số chủng vi sinh vật kỵ khí nổi bật thường được áp dụng trong hệ thống xử lý nước thải là: Clostridium butyricum, Clostridium sartagoforme, Desulfovibrio vulgaris, Desulfovibrio aminophilus, Geobacter lovleyi, Methanomethylovorans hollandica, Methanosarcina bakeri.

Vi sinh vật tùy nghi

Là những chủng vi sinh vật có khả năng thích nghi với mọi điều kiện môi trường, dù có oxy hay không có oxy.

Một số chủng vi sinh vật tùy nghi nổi bật thường được áp dụng trong hệ thống xử lý nước thải là: Pseudomonas citronellolis, Wolinella succinogenes.

Trong hệ thống xử lý nước thải, luôn tồn tại các chủng vi sinh vật tự nhiên có khả năng thích nghi với từng điều kiện môi trường nước thải. Tuy nhiên, với mật độ ít, chúng không có đủ khả năng để xử lý chất ô nhiễm. Do đó, việc bổ sung thêm các chủng vi sinh vật chuyên biệt cho quá trình xử lý nước thải là điều cần thiết.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều dòng men vi sinh xử lý nước thải với đủ dạng lỏng, bột… với khả năng xử lý chất ô nhiễm khác nhau. Nhưng dòng men vi sinh nào tốt nhất trên thị trường vi sinh xử lý nước thải? XEM NGAY >>>

3 loại vi sinh vật kể trên có vai trò quan trọng trong việc xử lý các chỉ tiêu của nước thải. Để được tư vấn chi tiết hơn về chủng vi sinh phù hợp cho hệ thống xử lý nước thải của bạn, hãy liên hệ cho Biogency qua HOTLINE 0909 538 514.

>>> Xem thêm: Men Vi Sinh Nào Giúp Xử Lý Nước Thải Đạt Hiệu Quả Cao?