Giải pháp đơn giản để xử lý mùi hôi bằng công nghệ sinh học microbe-lift oc-ind

Xử lý mùi hôi bằng chế phẩm sinh học được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng công nghiệp, thành phố, nông nghiệp và dân cư trong việc giảm mùi hôi trong quá trình phân hủy chất thải hữu cơ, bao gồm cả giải pháp xử lý nước thải.  Những vi khuẩn này rất linh hoạt và có thể phân hủy hầu hết mọi vật liệu phức tạp thành các phân tử đơn giản.  Một ưu điểm chính của việc xử lý  bằng vi khuẩn nó là một quá trình loại bỏ nghĩa là có sự giảm hàm lượng vật chất trong nước thải

Trong hơn bốn mươi năm, khả năng của công nghệ này, được áp dụng với chuyên môn và sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật của Phòng thí nghiệm Sinh thái, đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc trong một loạt các ứng dụng ngày càng tăng.  

Hình ảnh có giá trị hơn ngàn lời nói.

Sau đây là những hình ảnh thực tế về quá trình xử lý bằng vi sinh Microbe-Lift OC-IND.  

xử lý bằng vi sinh Microbe-Lift OC-IND.  

Microbe-Lift OC-IND được khuyên dùng để kiểm soát xử lý mùi hôi chất thải rắn và phân chuồng trại.  Nó làm giảm mùi hôi, loại bỏ amoniac và hydro sulfua thông qua quá trình sinh học mang lại môi trường trong lành hơn cho động vật và người lao động.  Nó cho chất lượng phân tốt hơn để sử dụng làm phân trộn hoặc phân bón và giảm vi khuẩn gây bệnh.  

Vi sinh xử lý mùi hôi  Microbe-Lift OC-IND là tập hợp các chủng vi sinh tự nhiên có khả năng kiểm soát các phản ứng tạo mùi trong hệ thống nước thải, hệ thống lưu trữ, đầm phá,  bãi chôn lấp và trạm trung chuyển rác thải.  Khử mùi dựa trên cơ chế hoạt động của vi sinh tăng tốc quá trình phân hủy của chất thải, (nước thải), giúp quá trình phân hủy chất thải giảm sinh ra các thành phần gây mùi như; NH3, H2S, mercaptan. Tạo ra các phản ứng sinh học, trung hòa các phân tử gây mùi.

 Vi sinh MicrobeLift OC-IND

Hình 2: Vi sinh MicrobeLift OC-IND

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ tổng thể về hệ thống và kỹ thuật để giải quyết vấn đề ô nhiễm nước và xử lý chất thải của bạn bằng cách.

1/ Quy Trình xử lý 

Xác định các vấn đề cần giải quyết thông qua các biểu mẫu khảo sát cho từng hệ thống, từ đó xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp cho từng công trình và hệ thống cụ thể

2/ Giải pháp an toàn với môi trường

Cung cấp giải pháp xử lý thân thiện với môi trường để đạt được hệ thống cân bằng sinh thái thông qua các công nghệ xử lý vi sinh tự nhiên và phân hủy sinh học.  Xem xét kết quả để điều chỉnh & duy trì hiệu suất và sự hài lòng lâu dài bền vững. \

3/ Hiệu quả và Tiết kiệm 

Chi phí Một giải pháp sáng tạo rất tiết kiệm và hiệu quả.  Loại bỏ nhu cầu đầu tư thiết bị vốn trả trước cao.

4/ An toàn với môi trường.

Microbe-Lift OC-IND chứa các vi khuẩn có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và không gây bệnh trong các sản phẩm của họ, không gây hại cho con người và thủy sinh.  Được chấp thuận bởi USDA Hoa Kỳ, được US EPA xem xét và thông qua.  

Hướng dẫn sử dụng

Để kiểm soát mùi và cải thiện chất lượng nước và không khí, hãy thêm vào đầu vào của hệ thống tiếp nhận, công trình nước thải hoặc đầm phá.  Sử dụng trong tất cả các khu vực liên quan đến mùi, hố, bề mặt, đầm phá và các công trình nước thải (tất cả các quy trình). 

Liều lượng sử dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế của hệ thống, thành phần của nước thải, rác thải, bãi rác…

–      Đối với chất thải rắn : pha với nước theo tỉ lệ 1:300 

–      Đối với hệ thống xử lý nước thải :thêm trực tiếp vào đầu nguồn của hệ thống cần xử lý từ 2-20 ml/m3